Visjon og mål

  

Visjon:

EMN – en næringsklynge som skaper og tar attraktive internasjonale posisjoner for fremtidsrettede elbil-baserte samferdselsløsninger

Visjonen skal oppnås gjennom:

 • Arena for deling av kunnskap og kompetanse om kundebehov og elbilens muligheter/utfordringer i fremtidens samferdselssystem
 • Samarbeid om strategiske utviklingsprosjekter som skal lede til utvikling av «state of art» teknologier og tjenester. Utgangspunktet er klyngens komparative fortrinn, som blant annet verdens høyeste elbiltetthet
 • Akkumulering og tilgjengeliggjøring av brukerinnsikt, teknologiske data og systemforståelse i samarbeid med FoU-institusjoner
 • Aktivt samarbeid med offentlige myndigheter for å fremme elbilens posisjon i fremtidens samferdselssystem

Hovedmål:

Forsterke og akselerere prosesser som gjør EMN til et av verdens mest attraktive steder for utvikling og kommersialisering av elbilbaserte samferdselsløsninger.

 


Delmål 1: Økt tillit gjennom organisert samarbeid

 • Utfordre bedriftsdeltakerne til å ta sjansen på det ukjente sammen med andre i klyngen
 • Etablere minimum 6 årlige møteplasser for;
  • Idegenerering og etablering av nye samarbeidskonstellasjoner
  • Utveksling av informasjon, kunnskap og samhandling mellom bedriftene og sluttbrukere
  • Proaktivt og effektfullt samarbeid med myndigheter

Delmål 2: Øke innsikten om elbilbruk i fremtiden

 • Tydeliggjøre og skape en helhetsforståelse av elbilens potensial og posisjon i et fremtidsrettet samferdselssystem gjennom systems engineering faget
 • Etablere felles fremtidsbilder om attraktive kommersielle muligheter for klyngen og deltakerne
 • Koordinere aktiviteter for å øke klyngedeltakernes kompetanse om elbilbruk
 • Initiere minst 2 PhD og 5 masteroppgaver over 3 år

Delmål 3: Tilrettelegge for innovasjonsprosjekter

 • Utnytte synergieffekter mellom bedriftene for å ta ut risiko i utviklingsløpene
 • Sette i gang attraktive samarbeidsbaserte og bedriftsinterne innovasjonsprosjekter som kan etablere markedsmessige spydspisser
 • Tilretteleggingsaktivitetene skal lede frem til minst 5 signifikante samarbeidsbaserte og 5 bedriftsinterne innovasjonsprosjekter i løpet av 3 år

Delmål 4: Etablere og tilgjengeliggjøre testarena

Delmålet har som formål å forberede og realisere etableringen av en testarena som skal;

 • gjøre bedriftsspesifikk og generell testing og dokumentasjon av komponenter, systemer og forretningsmodeller under reelle driftsbetingelser
 • akkumulere, dokumentere og dele sanntidsdata knyttet til elbilbruk i samspill med veitrafikksystemer, ladestasjoner, betalingsløsninger med mer
 • tilby tester som tilfredsstiller den internasjonale bilbransjens krav til presisjon, kvalitet og etterprøvbarhet