Innovasjonsprosjekt på tvers av kulturer

Electric Mobility Norway har i flere år vært "industrial partner" i et studentsamarbeid mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold, NTNU og internasjonale universiteter. Prosjektet har bestått av et team av studenter fra alle de aktuelle institusjonene, og studentene har tatt faget ME310 Design Innovation på Stanford University, California, USA. Studentene har alle tre årene løst en oppgave knyttet til elbil-bruk.

Stanford University er kjent for sine innovasjonsmetoder, og samarbeidet har gitt nyttige erfaringer i forhold til innovasjonsprosesser. De pedagogiske metodene er svært relevante for EMN, blant annet testing av hypoteser gjennom raske og mange prototyper. Erfaringene med å jobbe på tvers av lande- og kulturgrenser har også vært svært nyttige.

Partnere:

  • Høgskolen i Buskerud og Vestfold
  • NTNU
  • NCE Systems Engineering
  • Buskerud fylkeskommune
  • Stanford University
  • Electric Mobility Norway

Skoleåret 2014/2015
Årets studentteam er en del av Stanfords SUGAR-program (Stanford University Global Alliance for Re-design). Teamet settes nå sammen og et konkret elbilrelatert case er under utarbeidelse.

Skoleåret 2013/2014:
Teamet besto av ni studenter fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold, NTNU og University of Science & Technology i Kina.
Prosjektoppgaven var knyttet til caset "Lade Mange".

Skoleåret 2012/2013:
Teamet besto av ni studenter fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold, NTNU og Stanford University.
Prosjektoppgaven resulterte i et system kalt CRUISE.

Skoleåret 2011/2012:
Teamet besto av ni studenter fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold, NTNU og Stanford University.
Prosjektoppgaven konsentrerte seg om sømløs overgang fra et transportmiddel til et annet.