Prosjekter

EMNs hovedmål er å "forsterke og akselerere prosesser som gjør EMN til et av verdens mest attraktive steder for utvikling og kommersialisering av elbilbaserte samferdselsløsninger". Dette skal blant annet oppnås gjennom å tilrettelegge for innovasjonsprosjekter. EMN skal legge til rette for at det oppstår synergieffekter mellom deltakerne, og sette i gang samarbeidsbaserte innovasjonsprosjekter. EMN skal også bistå i bedriftsinterne prosjekter.

I menyen til venstre finner du informasjon om noen av prosjektene i EMN.