Om EMN

Electric Mobility Norway (EMN) er en klynge av bedrifter som samarbeider for å oppnå forretningsmuligheter innen området elektromobilitet. Vi utvikler og kommersialiserer produkter og tjenester som gjør det mulig og mye bedre å reise elektrisk. Dette gir elbilen og andre elektriske transportmidler en sentral plass i fremtidens transportsystem. 

I juni 2012 ble Electric Mobility Norway tatt opp som Arenaprosjekt.

Vi ønsker å samarbeide med flere private og offentlige aktører for å utvikle gode og fremtidsrettede løsninger.

Samarbeidskonstellasjonen i EMN består av Kongsberg Automotive, Kongsberg Gruppen, EB, Vardar, Kongsberg Devotek, Sintef, Norpart, ITS Norge, Grønn kontakt, Move About, Acando, Vestregionen og Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Prosjektet ledes av Kongsberg Innovasjon, og er støttet av Buskerud fylkeskommune og Arenaprogrammet. EMN-prosjektet er et inkluderende samarbeidsprosjekt og vi ønsker flere bedrifter velkommen til prosjektet. Kontakt oss.