Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev fra
Electric Mobility Norway

Meld inn »

 

2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Workshop autonom elektrisk transport - Høgskolen i Sørøst Norge

16.05.2017

Torsdag 11. og fredag 12. mai ble det arrangert en inspirerende og nyttig workshop på Krona i Kongsberg. Høgskolen i Sørøst-Norge inviterte et bredt spekter aktører til en workshop der mulighetene knyttet til autonom transport ble kartlagt og diskutert. Bland deltakerne var Statens vegvesen, Jerbanedirektoratet, Telenor, Kongsberg Automotive, Semcon Devotek, AHO, DOGA, Electric Mobility Norway, Kongsberg kommune og flere fra Høgskolen. I workshopen ble en rekke områder med behov for forskning, undervisning og næringsutvikling identifisert. Det ble identifisert behov for nye samarbeidskonstellasjoner og første steg i planleggingen av konkrete aktiviteter ble avklart. For mer informasjon om dette ta kontakt med Baard Røsvik hos Semkon Devotek AS.