Partnere

 

 

 

CityTrike enables electric green City Mobility at a low cost – by bridging the gap of individual transportation between ebikes and cars

 

Move About drifter en flåte med elbiler som er åpne for privatpersoner og bedrifter som trenger miljøvennlig mobilitet i korte perioder. Move About leverer også bildelingstjenester til bedrifter som ønsker dedikerte elbiler for sine ansatte og partnere.

 

 

 

Semcon Devotek jobber med teknisk produktutvikling med fokus på systems engineering og systemintegrasjon. De jobber fra kravdefinisjon, via konsepter og prototyper, til ferdig testet og kvalifisert produkt. Selskapet har sitt utspring fra, og sin kjernekompetanse innen automotive.


 

 

Vardar AS er et holdingselskap med vannkraft, ny fornybar energi og eiendom som kjerneområder. Selskapet har sitt utspring fra Buskerud Fylkeskraft AS, 100% eid av Buskerud Fylkeskommune. Les mer.

 

Schneider-Electric er en global spesialist innen energihåndtering. Selskapet hjelper mennesker og organisasjoner med å utnytte energi bedre ved hjelp av løsninger som gjør deres virksomheter mer produktive og bærekraftige.

 

 

ITS-Norge er en norsk forening for multimodale intelligente transportsystemer og tjenester. Foreningen samler IKT-interessene innenfor samtlige transportformer - bane, luft, sjø og veg.

 

 

Høgskolen i Sørøst-Norge er en høgskole med høy kompetanse innen blant annet Systems Engineering.


 

 

Sintef Transportforskning er et nasjonalt kompetansesenter innen transportforskning med et teknologisk utgangspunkt.  Forskningen er basert på flerfaglig tilnærming og samhandling.

 

 

Norpart er et bransjefellesskap for leverandører til bilindustrien.

 

 

Kongsberg Innovasjon er et innovasjonsselskap som sammen med gründere og bedrifter skaper ny virksomhet innen fornybar energi og energieffektive systemer.

 


Acando er et konsulentselskap som i tett partnerskap med sine kunder identifiserer og gjennomfører virksomhetsforbedringer ved hjelp av informasjonsteknologi.

 


Vestregionen er et frivillig, strategisk samarbeid basert på en felles forståelse av sentrale utfordringer og muligheter. Omfatter 16 kommuner vest for Oslo. 

 


Personene bak Salto har lang erfaring med lading av elbil og produktutvikling. Vi utvikler konkurransedyktige, sikre og lønnsomme ladeløsninger tilpasset dagens og fremtidens behov. 

 

Brakar as er ansvarlig for utvikling, drift og samordning av kollektiv persontransport og skoleskyss i Buskerud. Selskapet er opprettet med sikte på å effektivisere og utvikle kollektivtrafikken i fylket. Brakar er 100 % eid av Buskerud fylkeskommune.


Nissan har en av de mest omfattende aktivitetene i Europa av noen av de oversjøiske bilprodusentene. De mer enn 17.600 ansatte jobber innen områdene design, forskning og utvikling, produksjon, logistikk og salgs- og markedsføring. Nissan LEAF er verdens mest solgte elbil.

 

 

Zaptec ble etablert for å kommersialisere 10 år med forskning og utvikling av superkompakt kraftelektronikk. Zaptec utvikler i dag produkter med norske og internasjonale partnere i bil-, energi- og i romfarts-industrien, inkludert en produktserie med smarte, effektive og sikre ladere til elektriske kjøretøy, ZapCharger. Utviklingen av ZapCharger er støttet av Innovasjon Norge og Transnova/Enova. 

 

 

Human Factors Solutions består av psykologer, designere, ergonomer og Human Factors-spesialister – vi analyserer, kartlegger, tester, designer og utvikler løsninger. Human Factors handler om å forstå samspillet mellom mennesker og det vi omgir oss med. Og det handler om å bruke denne kunnskapen til å utvikle og designe gode løsninger.
Meshcrafts AS er en norsk Start-Up som spesialiserer seg på Smart Urban Mobility, det er et spin-off fra en studentbedrift ved NMBU i Ås i 2013. Meshcrafts AS ble etablert i desember 2013.  De ble i mai i år utvalgt av WWF som ett av 12 nordiske selskaper som "Climate solvers". De har sitt hovedkontor i Ås, men er også lokalisert på Startup Lab i Oslo og med utviklingskontor i Moss.
NorCharge leverer utstyr og tjenester til ladestasjoner for elektriske kjøretøy (EV). Vi er en total-entreprenør som kan levere fullstendige installasjoner eller levere ladestasjoner og ladestasjon-tjenester til ditt nettverk.