Lade Mange

Ideen med ”Lade Mange” er å utvikle teknologi som gjør det mulig å lade mange elbiler på en gang, for eksempel i et parkeringshus.

Ladingen skal også være differensiert, det vil si at strøm tilføres elbilen alt etter hvor lenge den skal stå der og hvor mye energi den må lades med. I tillegg er ideen at strømmen skal kunne gå to veier – ikke bare fra nett til elbil, men også fra elbil til nett – for å optimalisere energibruken.

Brukeren skal også kunne booke laderen på forhånd.

Prosjektet diskuterer nå caset på et teknisk nivå og jobber med å sette sammen et team av partnere samt diskutere finansieringsløsninger.