Innovasjonsworkshop om fremtidsbilder

I september 2013 arrangerte Electric Mobility Norway en samling med over 60 nøkkelpersoner fra ulike fagmiljøer innen transportsektoren. Hensikten var å danne felles perspektiver for fremtiden og stimulere til gode samarbeidsprosjekter.

Dette var første gang at så mange nøkkelpersoner fra sentrale fagmiljøer innen kollektiv transport, Smart City, Smart Grid, Intelligente transportsystemer og tjenester (ITS) og elektrisk mobilitet var samlet. Resultatet ble en engasjerende workshop hvor flere mulige samarbeidsområder pekte seg ut.

Fremtidens behov og løsninger
Det meste av workshopen var satt av til gruppearbeid hvor fokus var å ta utgangspunkt i hvordan samfunnet vil utvikle seg og hvordan vi kan løse det. Deltakerne ble delt inn i tilfeldige grupper og diskuterte først hvilke behov vi vil ha i fremtiden og deretter hvilke løsninger vi trenger for å dekke disse behovene. Innovasjonsprofessor Sjur Dagestad guidet deltakerne gjennom dagen.

Mulige samarbeidsprosjekter
Prosjektleder i EMN, Leif Næss, var fornøyd med workshopen.
– En god del potensielle samarbeidsområder ble synliggjort og vi diskuterer nå potensielle samarbeids- og pilotprosjekter i klyngen, sier han. – Vi kommer til å ta kontakt med de ulike fagmiljøene etter hvert som samarbeidet konkretiserer seg.

Workshopen ble arrangert i helt unike innovasjonslokaler – i SimSam-laben på Bakkenteigen hos Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Dette er en simulator med mulighet for 360-graders visualisering. Dette stimulerer igjen til kreativitet ved at flere sammenhenger kan visualiseres samtidig. 

Live-tegner Esther Buchmann tegnet gruppearbeidet underveis og disse tegningene ble presentert i SimSam-laben. Dette resulterte i at det ble veldig visuelt hvordan behovene og løsningene henger sammen. De områdene som ble tydeliggjort kan blant annet deles inn i ITS, elbil-teknologi, bilens rolle og infrastruktur. Samspill mellom ulike transportformer, mobility on demand og ladeteknologi og -infrastruktur er noe av det som legger grunnlaget for konkrete prosjekter.