Bakgrunn

Befolkningen i Oslo – Kongsberg er verdensledende i bruk av elbiler. Her fines også et internasjonalt konkurransedyktig næringsliv med utspring fra ulike bransjer som har tatt posisjoner i den globale storsatsingen på elektrifisering av biler.

For å kunne løse klima og energiutfordringene har det vokst frem en internasjonal erkjennelse om at kjøretøy i fremtiden må elektrifiseres. Dette vil medføre det største teknologi- og systemskiftet på veien siden bilen ble introdusert. Globalt satser nå myndigheter og bilbransjen store beløp på å gjøre elbilen til et fullgodt alternativ til bensin- og dieselbiler. Det er fortsatt mange ubesvarte spørsmål.  Nå er det et tidsvindu for å ta langsiktige og strategiske posisjoner i markedet for komponenter, delsystemer og løsninger for elbilbasert samferdsel.

Ingen region i verden har så mye erfaring med elbiler som Oslo-Kongsberg regionen. Internasjonalt konkurransedyktig bedrifter i regionen ønsker å videreutvikle og forsterke sin posisjon gjennom fremskaffing og deling av kunnskap, samt samarbeid om strategiske utviklingsprosesser. 15 aktører fra tradisjonelt ulike bransjer har derfor gått sammen og etablert klyngeprosjektet Electric Mobility Norway.