Kommende aktiviteter

31. August
Sats Internasjonalt
Drammen

7. September
Smart Mobility 2017
Lillestrøm

9. - 11. Oktober
EVS30
Stuttgart

Næringsklyngeutvikling

Electric Mobility Norway (EMN) er en klynge av bedrifter som samarbeider for å oppnå forretningsmuligheter innen området elektromobilitet. Vi utvikler og kommersialiserer produkter og tjenester som gjør det mulig og mye bedre å reise elektrisk. Dette gir elbilen og andre elektriske transportmidler en sentral plass i fremtidens transportsystem. Les mer

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev fra
Electric Mobility Norway

Meld inn »

 

  • Vi samarbeider om å utvikle fremtidens løsninger
  • Vi skal utvikle elbilens rolle i et fremtidsrettet samferdselssystem

Nyheter

Fortsatt mulighet til å delta på den norske paviljongen under EVS30

Fortsatt mulighet til å delta på den norske paviljongen under EVS30

Innovasjon Norge setter opp en norsk paviljong og det er fortsatt mulighet til å sikre seg en plass.

Les mer »

Over 50 deltakere på workshop om autonom mobilitet hos Kongsberg Digital

Over 50 deltakere på workshop om autonom mobilitet hos Kongsberg Digital

Det er et stort og stadig økende fokus på autonome mobilitetsløsninger og hvilke roller norske selskaper kan ta i det markedet som er i utvikling.

Les mer »

Workshop autonom elektrisk transport - Høgskolen i Sørøst Norge

Workshop autonom elektrisk transport - Høgskolen i Sørøst Norge

Torsdag 11. og fredag 12. mai ble det arrangert en inspirerende og nyttig workshop på Krona i Kongsberg. Høgskolen i Sørøst-Norge inviterte et bredt spekter aktører til en workshop der mulighetene knyttet til autonom transport ble kartlagt og diskutert. Bland deltakerne var Statens vegvesen, Jerbanedirektoratet, Telenor, Kongsberg Automotive, Semcon Devotek, AHO, DOGA, Electric Mobility Norway, Kongsberg kommune og flere fra Høgskolen. I workshopen ble en rekke områder med behov for forskning, undervisning og næringsutvikling identifisert. Det ble identifisert behov for nye samarbeidskonstellasjoner og første steg i planleggingen av konkrete aktiviteter ble avklart. For mer informasjon om dette ta kontakt med Baard Røsvik hos Semkon Devotek AS.

Les mer »